مقایسه حداقل حقوق ماهانه ایران – سنوات 1380 تا 1397

حداقل حقوق ماهانه کارگران از سال 1380 تا 1397 در جدول زیر ارائه شده است. بیشترین افزایش حقوق مربوط به سال های 1392 و 1393 با 25 درصد افزایش و کمترین میزان افزایش نیز مربوط به سال 1390 با 9 درصدر افزایش می باشد.

سالنرخ افزایشحداقل حقوق
138024567,900
138123698,460
138223853,380
1383231,066,020
1384141,225,920
1385181,500,000
1386221,830,000
1387172,196,000
1388172,635,200
1389133,033,000
139093,303,000
1391183,897,000
1392254,871,250
1393256,089,060
1394177,124,250
1395148,121,640
139614.5 و129,300,000
139719.8 و1211,141,400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *