خدمات اطمینان بخشی

الزامات قانونی، وجود بحران‏هاي اقتصادي، سوءاستفاده‏ ها و رسوائي‏هاي مالي در شركت‏ها باعث شده تا تقاضا براي اطمینان بخشي به اطلاعات مالي مورد نياز استفاده‏ كنندگان مختلف افزايش يابد. به­ طور كلي، خدمات اطمینان بخشي به خدماتي اطلاق مي‏شود که طی آن، حسابرس نظر خود را راجع به نتايج حاصل از ارزیابی یا اندازه‏ گیری یک موضوع براساس معیارهای مشخص، جهت افزایش اطمینان استفاده­ کنندگان اظهار می‏نمايد. نهادهاي قانون‏گذار در ايران با وضع قوانيني همچون مبارزه با پولشويي، ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد و آيين‏ نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، بر اهميت نقش اطمینان دهی خدمات حسابرسي تاكيد كرده‏ اند. با توجه به تخصصي شدن كارهاي مختلف و همچنين، توجه بيشتر به مديريت هزينه‏ ها، مديران اقدام به استفاده از خدمات تخصصی موسسات حرفه‏ ای در زمینه‏ های مختلف از جمله خدمات مدیریتی مي‏نمايند. گروه خدمات مدیریتی در راستاي پاسخ به اين نياز تشكيل گرديده ‏است. عمده خدمات انجام شده در این حیطه عبارتند از:

 • حسابرسی صورت‏های مالی
 • حسابرسی مالیاتی
 • بازرسی قانونی
 • بررسی اجمالی
 • گزارش نسبت به اطلاعات مالی آتی
 • گزارش یافته‏ های عینی
 • امین سبدگردانی سهام
 • حسابرسی امین اوراق بهادار
 • سایر خدمات حسابرسی

خدمات مدیریت

پیشرفت سریع تکنولوژی و روند رو‏به رشد تغییرات در دنیای تجاری، منجر به ایجاد نیازهای جدید به خدمات حرفه حسابداری و حسابرسی شده است. بخش خدمات مدیریت موسسه قادر است با اتکاء به توان فنی و حرفه‏ ای و بهره‏ گیری ازخوشنامی مدیران ارشد و شورای راهبردی و پشتیبانی بخش تحقیق و توسعه موسسه، خدمات مدیریت باکیفیت به جامعه عرضه نماید. برخی از خدمات مدیریت ارائه شده توسط این بخش به شرح ذیل است:

 • حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
 • حسابرسی عملیاتی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم‏های مالی
 • مشاوره در طراحی و استقرار سیستم کنترل داخلی و ارزیابی آن
 • بررسی، ارزیابی و بهبود چرخه­ ها و فرآیندهای عملیاتی و پشتیبانی
 • اصلاح حساب
 • مشاوره مدیریت مالی
 • مشاوره در امور مالیاتی
 • خدمات ارجاعی از مراجع قضایی
 • ارزیابی سهام

همچنین سایر خدمات مدیریت قابل ارائه توسط این بخش ، به شرح ذیل است:

 • استقرار و ارزیابی سیستم مدیریت ریسک
 • بودجه ­ریزی عملیاتی
 • کمک به استقرار و بکارگیری سیستم گزارشگری مسئولیت اجتماعی
 • حسابرسی زیست‏ محیطی و ایفای مسئولیت اجتماعی
 • حسابرسی تقلب
 • حسابرسی مستمر

تحقیقات و توسعه خدمات

موسسه دایارهیافت از فروردین ماه سال 1388 به منظور پاسخگويي به نيازهاي جديد، اقدام به فعال نمودن بخش تحقیق و توسعه نموده است. اين بخش به شناسايي نيازهاي جديد حرفه حسابداري و حسابرسي و ارائه راهکارهای عملی جهت رفع آن ها با بالاترين كيفيت می‏پردازد. همچنین، مطالعه و بررسی مفاهیم و مبانی نظری موضوعات جدید حرفه، طراحی، مدلسازی و اجرائی کردن پروژه­های تحقیقاتی و انتشار مقالات و سایر فعالیت های تحقیقاتی-کاربردی از فعالیت‏های آن می‏باشد. عمده‏ ترین فعالیت های گروه عبارتند از:

 • تهيه و تدوين دستورالعمل حسابرسي داخلي مبتني بر ريسك
 • طراحي مدل هزينه‏ يابي بر مبناي فعاليت (ABC)
 • طراحي مدل استقرار و بکارگیری سيستم حسابرسي مستمر
 • تهيه و تدوين دستورالعمل حسابرسي عملياتي
 • طراحی نظام حسابداری تعهدی و مدیریت استقرار آن (در سازمان‏های عمومی)
 • تهیه و تدوین چارچوب گزارشگری مسئولیت اجتماعی
 • حسابرسی مسئولیت اجتماعی
 • طراحی و تهیه نرم افزار مستند سازی فرایند ها
 • حسابرسی فرآیند
 • حسابرسی بهای تمام شده
 • بودجه ریزی عملیاتی
 • حسابرسی تقلب

 

در محيط رقابتي فعاليت‏هاي اقتصادي، مديران به دنبال استفاده از بهترين راهكارهاي ممكن در انجام فعاليت‏هاي خود هستند. با توجه به اهميت دو چندان موضوعات حوزه مالي، مديران به دنبال استفاده از خدمات مشاوران با تجربه در زمينه هايي مانند مديريت ريسك، مديريت منابع سازماني و… مي‏باشند. در حال حاضر، موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دایارهيافت با استفاده از دانش روز دنيا و بكارگيري نيروهاي متخصص اقدام به ارائه خدمات نوین و انجام پروژه‏های تحقیقاتی و مطالعاتی در زمينه‏ های مختلف مي‏نمايد.

 • فعالیت‏های مرتبط با سازماندهی موسسه(درون سازمانی)
 • نظامنامه کنترل کیفیت برای موسسه
 • تدوین نظامنامه پذیرش کار جدید و تداوم کار با مشتری
 • تدوین نظامنامه تقسیم کار و تخصیص نیرو
 • تدوین نظامنامه تدوین بودجه زمانی مبتنی بر ریسک در حسابرسی صورت‏های مالی
 • تدوین نظامنامه بهای تمام شده
 • مستند سازی فرآیند‏های موسسه