مشتریان موسسه

رديف صنعت مشتریان
1 بانکداری و سرمایه‌گذاری بانک های پارسیان، سرمایه، تات، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک صنعت و معدن، موسسه اعتباری توسعه، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، بانک ایران زمین، بانک ایران و آلمان، بانک تجارت، بانک ملی، تعاونی اعتباری ثامن‌الائمه، شرکت بورس و اوراق بهادار، شرکت فرابورس، شرکت بورس کالا، بورس انرژی، صندوقهای سرمایه‌گذاری، تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین، صندوق قرض‌الحسنه قوامین، تعاونی اعتباری کارسازان آینده، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری شاهد، صندوق ذخیره فرهنگیان.
2 خدمات فنی و مهندسی شرکتهای نارگان، سازه، تهران جنوب، طراحی و مهندسی پتروشیمی، ساختمان و نصب پتروشیمی، کیسون، صانفایر، قدس نیرو، طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (SPEC)، سرمایه‌گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریائی، نوآوران سویاب صنعت، توسعه و مهندسی پارس، مهندسی ژرف اندیشان فنی گستر پارس، مهندسی صنایع دریاسازه اروند، فن گستر پارس، طراحی و مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا، مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان، مهندسی آب و خاک قدس رضوی، مهندسی سخت آژند، فنی و مهندسی فولاد پویا، بهره‌برداری مترو، واگن‌سازی تهران، صنعتی نیرومحرکه.
3 صنعت فلزات اساسی
4 نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی
5 صنعت داروسازی
6 شرکت‌های خارجی
رديف صنعت
1 بانکداری و سرمایه‌گذاری
مشتریان
بانک های پارسیان، سرمایه، تات، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک صنعت و معدن، موسسه اعتباری توسعه، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، بانک ایران زمین، بانک ایران و آلمان، بانک تجارت، بانک ملی، تعاونی اعتباری ثامن‌الائمه، شرکت بورس و اوراق بهادار، شرکت فرابورس، شرکت بورس کالا، بورس انرژی، صندوقهای سرمایه‌گذاری، تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین، صندوق قرض‌الحسنه قوامین، تعاونی اعتباری کارسازان آینده، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری شاهد، صندوق ذخیره فرهنگیان.
2 خدمات فنی و مهندسی
مشتریان
شرکتهای نارگان، سازه، تهران جنوب، طراحی و مهندسی پتروشیمی، ساختمان و نصب پتروشیمی، کیسون، صانفایر، قدس نیرو، طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (SPEC)، سرمایه‌گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریائی، نوآوران سویاب صنعت، توسعه و مهندسی پارس، مهندسی ژرف اندیشان فنی گستر پارس، مهندسی صنایع دریاسازه اروند، فن گستر پارس، طراحی و مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا، مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان، مهندسی آب و خاک قدس رضوی، مهندسی سخت آژند، فنی و مهندسی فولاد پویا، بهره‌برداری مترو، واگن‌سازی تهران، صنعتی نیرومحرکه.
3 صنعت فلزات اساسی
4 نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی
5 صنعت داروسازی
6 شرکت‌های خارجی